بررسی نقش انواع سیستم های تعلیق د رخودرو

مطالب دیگر:
🔑پاورپوینت آموزش وپرورش تطبیقی🔑پرسشنامه بررسی ارتباط عوامل موفقیت مدیریت دانش با افزایش خلاقیت و یادگیری سازمانی🔑اثرات دما و کشش سطحی درمکانسیم های مختلف تولید و پیش بینی فعل و انفعالات سطحی سیستم های نفت خام- CO2 تحت شرایط مخزن🔑دانلود پروژه اثر پارامتر های هندسی بر روی انتقال حرارت و افت فشار در طراحی مبدل های حرارتی لوله پره دار صفحه ای🔑مفهوم امنیت و جرایم علیه امنیت🔑معزل حقوق بشر🔑دیدگاهی دیگر در تفسیر ماده 200 قانون مدنی🔑تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق🔑تضمین كالا در تجارت بین الملل🔑اقدامات تأمینی و تربیتی در حقوق كیفری🔑نقش دادستان در دیوان کیفری بین المللی (ICC)🔑مفهوم سند انتقال اجرایی🔑روشهای هزینه یابی مؤسسات تولیدی🔑بررسی مشکلات قیمت گذاری در صنعت پرس سازی🔑حسابداری کالا در شرکت گاز🔑صورتهای مالی كارگاه تولید نقل🔑دانلود پروژه حسابداری مالی🔑بررسی مقایسه ای رابطه بین سود هر سهم (EPS) و نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) با بازده سهام در شركتهای پذیرفته شده در بورس تهران🔑پروژه مالی شرکت باربری وحیدبار🔑بررسی قابلیت گزارشگری مطلوب سیستم اطلاعات حسابداری شهرداری های استان اردبیل
بررسی نقش انواع سیستم های تعلیق د رخودرو|30009672|nkc
باری دیگر یکی دیگر از فایل ها با عنوان بررسی نقش انواع سیستم های تعلیق د رخودرو آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه پست مراجعه نمایید.

مقدمه :

در حقیقت تمامی موتورهای جتی که دارای توربین هستند توربین گاز (ولی اصطلاح توربین گاز بیشتر به موتورهای جتی داده میشود که هدف استفاده از آنها تولید رانش نیست بلکه چرخاندن توربین و اکثرا برای تولید برق است و برخی اوقات در طراحی و نحوه قرار گرفتن توربین ها و نازل با انواع دیگر موتور جت تفاوت عمده ای دارند . در توربین های بخار برای چرخاندن توربینها ابتدا آب را توسط سوختهای فسیلی حرارت میدهند تا آب تبدیل به بخار شود و بخار سبب چرخش توربین میشود که این سیستم دارای ضعفهایی است از جمله حجیم بودن دستگاهها و تشکیلات نیروگاه ولی در توربین گاز مرحله تبدیل آب به بخار حذف شده است و گاز های داغ خروجی که در توربین بخار هدر میشوند در این حالت مستقیما سبب چرخش توربین میگردد .

توربین گازی که در پایین مشاهده میکنید دارای کمپرسور شعاعی (گریز از مرکز) و توربین محوری میباشد

سيستم تعليق چيست؟

امروزه راحتی سرنشينان مهم ترين هدف سازندگان خودرو است.يكی از مهم ترين عوامل راحتیسرنشينان جلوگيری از انتقال ارتعاشات حاصل از محيط خارج به سرنشينان است. اين ارتعاشات ميتواند ناشی از عوامل متعددی مانند ترمز كردن ،حركت در پيچ و ناهمواريهای جاده و .... باشد. برای تحقق اين هدف ،بين چارچوب شاسی و چرخهای خودرو سيستم تعليق را كار گذاشته اند.

سيستم تعليق ،مجموعه فنرها،كمك فنرها و تمام سازوكارهايی است كه برای ایجاد راحتی سفر و فرمانپذيری خودرو به كار ميروند.

هر سيستم تعليق دو هدف كلی دارد:

۱ راحتی سرنشينان

۲ فرمايپذيری و كنترل خودرو

هدف اول به واسطه جدا كردن سرنشينان از ناهمواريهای جاده فراهم ميشود. كه اين وظيفه به وسيله اجزای انعطاف پذير مانند فنر و عضو ميرا كننده (كمك فنر)انجام ميپذيرد.در واقع اكثر كار سيستم را فنرها انجام ميدهند،از كمك فنرها نيز همان طور كه اشاره شد برای ميرا كردن نوسان فنرها بعد از برخورد با ناهمواريها در جاده استفاده ميشود.به طوری كه اگر كمك فنر استفاده نشود ،اتومبيل بعد از برخورد با ناهمواريها به دفعات و با دامنه نسبتا زياد نوسان ميكند و اين برای سرنشينان ناخوشايند است.

هدف دوم نيز به وسيله جلوگيری از غلط خوردن و پرتاب شدن خودرو و حفظ تماس چرخها با جاده ميسر ميشود.اين وظيفه با استفاده از بازوهای مكانيكی كه اتصال اكسل يا چرخها به بدنه يا شاسی را ممكن ميسازد،انجام ميشود.

خواص يك سيستم تعليق كه برای ديناميك خودرو اهميت زياد دارد در رفتار حركتی و پاسخ ان به نيروها و ممنتوم های است كه از تايرها به شاسی انتقال ميابد.

در واقع سيستم تعليق يكی از اجزای واحد شاسی در هر خودرو سبك و سنگين است كه در ناحيه ای بين محور عرضی انتقال قدرت چرخها و قسمت بدنه خودرو قرار ميگيرد.

اجزای سيستم تعليق:

قبل از بررسی اجزای تشكيل دهنده سيستم تعليق و سازو كارهای ان بايد به خاطر داشته باشيم كه يك خودرو در حال حركت چيزی بيش از چرخش چرخهاست، به طوری كه با چرخش چرخها و حركت اتومبيل ،سيستم تعليق در هر لحظه در وضعيت تعادل ديناميكي ميباشد. يعنی به طور مداوم اتومبيل را با شرايط متغير جاده تطبيق ميدهد.

اصلی ترين اجزای سيستم تعليق عبارت است از:

۱ فنرها (spring)

2 كمك فنرها (shock absorber)

۳ ستونهای نگهدارنده(struts)

۴ تاير(tire)

اين اجزا وديگر جزييات تشكيل دهنده سيستم تعليق به منظور ايفای شش نقش زير طراحی ميشوند.

۱ ثابت نگه داشتن ارتفاع خودرو در حال حركت

۲ كاهش اثرات نيروهای حاصل از ضربه

۳ حفظ مسير صحيح چرخها

۴ تحمل وزن خودرو

۵ حفظ تماس چرخها با جاده

۶ كنترل مسير حركت خودرو